Tebladenes gradering

 • FOP (Flowery Orange Pekoe):  Høykvalitetste;  kun tupper som inkluderer et langt blad og et skudd

 • OP (Orange Pekoe):  2. blad fra tuppen av stilken

 • P (Pekoe):  3. blad fra tuppen, finnes i de fleste sorte teer

 • PS (Pekoe Souchong):  4. blad fra tuppen, finnes i kinesiske røkte tesorter

 • S (Souchong):  5. blad fra tuppen, termen Souchong brukes ofte om kinesiske røkte te-sorter

 • GFOP (Golden FOP): FOP med høyere andel golden tips, de nyutsprungne gylne skuddene

 • TGFOP (Tippy Golden FOP): Finere FOP med høyere andel gylne skudd

 • FTGFOP (Finest Tippy Golden FOP): Den fineste TGFOP

 • SFTGFOP (Special Finest Tippy Golden FOP): Utsøkt te av den høyeste kvalitet, det beste av den fineste FTGFOP.

Teblader som ikke er hele, blir kalt "broken" og blir gradert deretter med bokstav B foran graderingskoden, for eksempel:

 • BOP = Broken Orange Pekoe

 • FBOP = Flowery BOP

 • GBOP = Golden BOP

 • TGBOP = Tippy Golden BOP

 

De beste kvalitetsblandinger for English eller Irish Breakfast består ofte av de fineste broken teblader.

Fannings og Dust

Når produksjonsprosessen for høy kvalitets-te er ferdig, sitter man igjen med en mengde små te-biter til overs.

 

Tradisjonelt sett ble disse restene  forkastet, men etter hvert begynte man å bruke dem til fremstillingen av billigere teer. Jo mindre biter, jo sterkere blir smaken etter bryggingen, og jo lettere blir det også å kunne blande inn teblader av lavere kvalitet som er større og tykkere. De fleste kommersielle te-produsenter bruker i dag disse lavere kvalitetssorteringer av te til teposer. 

 

Disse sorteringene kalles "fannings" eller "dust", og de blir gradert med en F eller en D som legges til på enden av graderingskoden:

 • OF = Orange Fannings

 • OPF = Orange Pekoe Fannings

 • FBOPF = Flowery Broken Orange Pekoe Fannings

 • FD = Flowery Dust

 • GD = Golden Dust etc.

 

 

Selv om slike teer er av lavere kvalitet, har de imidlertid opplevd stor etterspørsel i utviklingsland som Afrika og India som også vises å være de største produksjonslandene for svart te.

I det forrige århundre ble nemlig te-drikkingen stadig mer populær i disse områdene, og det var da behov for å produsere billigere teer som kunne bli solgt på det interne markedet. I India, det sørasiatiske subkontinentet og Afrika foretrekker man "støv-te" fordi det er billig, og det resulterer i et veldig sterkt brygg som er godt likt av lokalbefolkningen.

Fannings og dust blir i dag som oftest produsert mekanisk gjennom den såkalte CTC-metoden som er mer effektiv og bedre egnet til storskala-produksjon i forhold til den ortodokse metoden.

Er du nysgjerrig, kan du lese mer om CTC-metoden 

BildeTebladene_Gradering.png
FOP
OP
P
PS
S
CeylonBOP.jpg
black-tea-dust.jpg
teabag-550397_1280.jpg