top of page

             
        Antioksidanter på 1-2-3

 
Hva er antioksidanter? Svaret til frie radikaler

Frie Radikaler:
Atomene i naturlig stabil tilstand har rundt seg parede elektroner. Frie radikaler er atomer eller molekyler som har uparede elektroner. Dette gjør dem svært reaktive fordi de vil forsøke å knytte seg opp til andre molekyler for å pare de single elektronene sine. Når et uparet elektron fester seg til et annet stabilt molekyl, vil dette molekylet miste et elektron og i sin tur bli ustabilt. Denne kjemiske reaksjonen heter oksidering. Frie radikaler er biprodukter som kroppen danner for å forbrenne næringsstoffer. Vi produserer alle frie radikaler, men når vi får for mange av dem, kan de skade kroppen vår. Kroppen produserer ekstra mye frie radikaler når den blir utsatt for stress, stråling, infeksjoner og tobakkrøyk.

Antioksidanter:
Antioksidanter er kjemiske stoffer som er i stand til å donere elektroner til frie radikaler uten å selv bli ustabile. De beskytter mot eller senker hastigheten på oksidasjonen. Antioksidanter beskytter oss mot frie radikaler og gjør slik at cellene i kroppen vår ikke blir skadet.

Antioksidantfamilien:

 

  • Flavonoider: En spesiell klasse antioksidanter.

Disse forebygger dannelsen av frie radikaler og beskytter vitaminene C og E.  Flavonoider er et samlenavn for en gruppe av flere antioksidanter. Av disse har katekiner ansvaret for den  sterkt helsefremmende antioksidanteffekten i spesielt grønn og hvit te. Typen epigallokatekin-3-gallat (EGCG) har den sterkeste antioksidanteffekten av alle katekinene.
 

  • Vitamin C (askorbinsyre):

Vannløselig vitamin, viktig i oppbygging og vedlikehold av kroppens bindevev, den nøytraliserer frie radikaler og gjenvinner vitamin E.
 

  • Vitamin E (tokoferol):

Beskytter fettet i cellene fra å bli oksidert.
 

  • Beta-karoten og andre karoteneider:

Samler og fjerner frie radikaler som blir dannet ved soleksponering, forebygger mot oksidering av fettet i cellene.
 

  • Mineraler:

Viktige byggesteiner i kroppen (særlig skjelettet), viktige for at nervesystemet og musklene skal fungere normalt.
 

  • Coenzyme Q10:

Fettløselig vitamin, viktig for cellenes energistoffskifte, fjerner frie radikaler fra blodet.
 

  • Alfa Liponsyre:

Vann- og fettløselig stoff, nøytraliserer og fjerner frie radikaler i hele kroppen, gjenvinner vitamin C og E.
 


Mer om antioksidanter og te finner du her:
Taylor, N. 1998. Green Tea, The natural secret for a healthier life. USA: Kensington Publishing
Mitscher, L.A & Dolby Toews, V. 2008 (2nd.ed).  The Green Tea Book. NY: Avery/Penguin Group

 

bottom of page